Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Emmanuel Kelly trình-bày bản nhạc"Imagine" hay cua John Lennon

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Trước khi cấp cứu đến, những việc cần làm để giúp người đột quỵ. ( CPR method)
* Trước khi cấp cứu đến, những việc cần làm để giúp người đột quỵ. ( CPR method)

*** Đặt nạn nhân đột quỵ nằm ngữa. Đặt môt lòng bàn tay vào giữa ngực (Giữa hai núm vú), lòng bàn tay còn lại đặt lên trên mu bàn tay vừa rồi. Vị trí cùi chỏ và vai phải giữ cố định, dùng sức nặng của nửa người trên ấn xuống. Sau mỗi lần ấn xuống ,nhớ nhấc lòng bàn tay lên chút xíu để thành ngực trở lại vị trí cũ. Ấn sâu độ 2 inches và khoảng 100 lần / phút, cho đến khị xe cứu cấp đến.

(tạm dịch) (posted By: Tran Nuoi)