Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Video về Lý Thuyết Khí Công, Tinh-Khí-Thần của Thầy Đổ Đức Ngọc tại Canada ( Khí Công Y Đạo Việt Nam )

Học ôn - Tinh khí thần và ngũ hành

http://video.yahoo.com/watch/5603271/14707976

Sự quan trọng của KHÍ

http://video.yahoo.com/watch/6016312/15639193

Nhất nhị tam tài ngũ lục kinh

http://video.yahoo.com/watch/3714976/10214468

Mộc thái càn giao hòa tứ tượng

http://video.yahoo.com/watch/3689178/10154938

TU CHÂN NỘI LÝ ĐỒ : Con đường tu luyện khí công của Khí Công Y Đạo VN (Chùa Quan Âm, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/4027063/10892586

Lý thuyết Sinh hóa-Chuyển hóa trong Động công-Tĩnh công (Chùa Quan Âm, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/3889804/10596959

Áp dụng Lý thuyết Hà Đồ Lạc Thư vào ngũ hành tạng phủ (Chùa Linh Sơn, Toronto)

http://video.yahoo.com/watch/3878772/10571516

Lý thuyết Bổ-Tả Tinh-Khí-Thần trong Hà Đồ Lạc Thư (Chùa Quan Âm, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/3884695/10585370

Lý thuyết Vòng Chân Khí Ngũ Hành Tạng Phủ (Nhà thờ Bélanger, Montreal

http://video.yahoo.com/watch/3699576/10178667


Thầy Đổ Đức Ngọc doducngoc@gmail.com

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Video Lý Thuyết Chữa Bệnh theo Khí Công Y Đạo Việt Nam ( Thầy Đổ Đức Ngọc tại Toronto Canada )

Khí công chữa bệnh : 1-Bằng hơi thơ. 2-Bằng huyệt. 3-Bằng tập thể dục khí công (Chùa Quan Âm, Montreal)
http://video.yahoo.com/watch/4057835/10962539

Phân tích dấu hiệu lâm sàng – Tìm chứng cách chữa

http://video.yahoo.com/watch/3689001/10154557

Duy trì qui luật tam tiêu

http://video.yahoo.com/watch/3739178/10271686

Ôn lý thuyết đông y tập 1

phần 1 – http://video.yahoo.com/watch/3742221/10278414

phần 2 – http://video.yahoo.com/watch/3654520/10061946

Phương pháp lý luận bệnh thuộc cơ sơ, chức năng trong ngoài để chọn đúng huyệt chữa trên Nhâm Mạch-Du huyệt-Mộ huyệt. (Chùa Quan Âm, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/4098651/11056457

Ôn tập cách lý luận tìm bệnh để chữa theo 1 trong 3 phương khí công

vuốt huyệt : Bệnh Hư, Bệnh Thực, Bệnh Lão Suy. (Chùa Quan Âm, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/4095203/11049666

Phương pháp Bổ-Tả 12 đường kinh (Nhà Thờ Bélanger. Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/4079252/11011017

Luôn luôn Ứng dụng ngũ hành trong chẩn bệnh và chữa bệnh (Chùa Quan Âm, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/4065827/10980186

Ôn bài : Cách chữa các bệnh thực chứng bằng phép tả trên bối du huyệt

http://video.yahoo.com/watch/4027192/10892762

Ôn bài :Cách chữa các bệnh cấp cứu, áp huyết, nhức đầu chóng mặt, đau tay, cảm, đau lưng

http://video.yahoo.com/watch/3991261/10815118

Cách Định bệnh và Chữa bệnh theo 5 thể cấu trúc cấu tạo con người.

http://video.yahoo.com/watch/3965414/10761993

Chữa bệnh Hư-Thực của Tạng-Phủ bằng huyệt theo phương pháp Bổ-Tả Ngũ hành (Nhà thờ Bélanger, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/3821065/10457626

Âm Dương - Ngũ Hành part 1 of 2

http://video.yahoo.com/watch/3485678/9695891

Âm Dương - Ngũ Hành part 2 of 2

http://video.yahoo.com/watch/3486234/9697147

Đông Y Căn Bản 1-Tinh Khí Thần

http://video.yahoo.com/watch/1883795/6201334

Đông Y Căn Bàn 2-Lý thuyết âm-dương

http://video.yahoo.com/watch/1883861/6201451

Đông Y Căn Bản 3-Âm-Dương Ngũ Hành

http://video.yahoo.com/watch/1897190/6276202

Đông Y Căn Bản 4-Quy Kinh Chẩn Pháp

http://video.yahoo.com/watch/1897240/6286405

Đông Y Căn Bàn 5-Phần Bệnh và Chứng

http://video.yahoo.com/watch/1898321/6279852

Thầy Đổ Đức Ngọc doducngoc@gmail.com

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Video Lý Thuyết Khám Bệnh theo Khí Công Y Đạo Việt Nam (Thầy Đổ Đức Ngọc tại Toronto Canada)

Cách khám và chữa bệnh tinh sai, thiếu khí, thần suy.
http://video.yahoo.com/watch/6124453/15907344

Tìm bệnh dùng máy oxymeter

http://video.yahoo.com/watch/4423439/11859688

Ôn tập cách lý luận tìm bệnh để chữa theo 1 trong 3 phương khí công vuốt huyệt : Bệnh Hư, Bệnh Thực, Bệnh Lão Suy. (Chùa Quan Âm, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/4095203/11049666

Phân tích bệnh hư thực theo chức năng, cơ sở, âm, dương.... (Chùa Quan Âm, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/4028965/10896414

Dương hư tự hãn : Phương pháp lý luận bệnh hàn nhiệt và cách chữa

http://video.yahoo.com/watch/4028385/10895306

Khám tìm bệnh bằng phưong pháp quan sát mầu sắc trên mặt (vọng chẩn) (Nhà thờ Bélanger, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/3990191/10812070

Phương pháp Tìm bệnh âm trong duơng, âm trong âm, dương trong âm, dương trong dương, và phương pháp tìm huyệt chữa đúng bệnh đạt được kết qủa Nhất Điểm Thông KInh Mạch.

http://video.yahoo.com/watch/3931028/10687910

Tìm bệnh chứng theo bát cương và cách chữa đối chứng (Nhà thờ Bélanger, Montreal)

http://video.yahoo.com/watch/3767079/10335339

Thầy Đổ Đức Ngọc doducngoc@gmail.com

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

Video Bài Tập THỞ Khí Công Y Đạo Việt Nam ( Thầy Đổ Đức Ngọc tại Toronto Canada )

Tập thở Khí công :

1-Tụ khí-Phóng khí.

2-Thu âm-Thu dương

http://video.yahoo.com/watch/3772770/10349136

DVD Bài Tập Tĩnh Công

http://video.yahoo.com/watch/2357827/7375210

Từ trường năng lượng

http://video.yahoo.com/watch/1774109/5882413

Tập thở khai thông 3 điểm

http://video.yahoo.com/watch/1778974/5896124

Bài tập Tĩnh công

http://video.yahoo.com/watch/1789255/5922260

Tập Tĩnh công trong lớp

http://video.yahoo.com/watch/1779129/5896685

Luyện tập hít thở

http://video.yahoo.com/watch/1778828/5895766

Thầy Đổ Đức Ngọc doducngoc@gmail.com

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Video chia xẻ kinh nghiệm : Phương pháp nhịn ăn 12 ngày để chữa bệnh

Thanh lọc độc cơ thể

Kết qủa thử nghiệm nhịn ăn 12 ngày

http://video.yahoo.com/watch/6392397/16577078

Nhịn ăn 12 ngày cho người áp huyết thấp
http://video.yahoo.com/watch/6392730/16577859

Phương pháp nhịn ăn 12 ngày để chữa bệnh (không áp dụng cho áp huyết thấp, thiếu máu)

http://video.yahoo.com/watch/6181980/16049817

219 - Chia xẻ kinh nghiệm 12 ngày nhịn ăn


1/6
http://video.yahoo.com/watch/6508255/16875564

2/6 http://video.yahoo.com/watch/6508260/16875584

3/6 http://video.yahoo.com/watch/6509953/16879741

4/6 http://video.yahoo.com/watch/6509957/16879834

5/6 http://video.yahoo.com/watch/6510067/16879981

6/6 http://video.yahoo.com/watch/6510140/16880260

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Tự Học Chữa Bệnh Video theo Bài Tâp Khí Công Y Đạo Việt Nam ( Thầy Đổ Đức Ngọc tại Toronto Canada )

Bài Tâp Động Công

068- Bài tập Động Công-Phần 1/5

http://video.yahoo.com/watch/1788533/5920810

067- Bài tập Động Công-Phần 2/5

http://video.yahoo.com/watch/1788674/5921515

066- Bài tập Động Công-Phần 3/5

http://video.yahoo.com/watch/1788764/5921119

065- Bài tập Động Công-Phần 4/5

http://video.yahoo.com/watch/1788935/5921420

064- Bài tập Động Công-Phần 5/5

http://video.yahoo.com/watch/1789235/5922609

063- DVD Bài Tập Động Công 1-11

http://video.yahoo.com/watch/2356426/7372625

062- DVD Bài Tập Động Công 12-19

http://video.yahoo.com/watch/2357488/7374684

061- DVD Bài tập Khí công 20-31

http://video.yahoo.com/watch/2357669/7375053

060- Tập Động công trong lớp

http://video.yahoo.com/watch/1783884/5909532

Cúi ngửa 4 nhịp - Vặn mình 4 nhịp


http://video.yahoo.com/watch/5059233/13442184

Những động tác mới trong bài tập thể dục khí công trong lớp ở Toronto

http://ca.video.yahoo.com/watch/4688300/12529458

download: http://www.megaupload.com/?d=MB3CJ5OF

Thầy Đổ Đức Ngọc doducngoc@gmail.com

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Bài viết về cách chữa bệnh thuộc Gan của Thầy Đổ Đức Ngọc tại Canada ( Khí Công Y Đạo Việt Nam )



Thầy Đổ Đức Ngọc doducngoc@gmail.com

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

Bài viết về Y Học Ẩm Thực, về cách chữa bệnh bằng ăn uống và thuốc cây cỏ của Thầy Đổ Đức Ngọc ( Khí Công Y Đạo Việt Nam )




Thầy Đổ Đức Ngọc doducngoc@gmail.com

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Lọ dấm ớt và mẹ chồng


Đặt 2 vế cạnh nhau như tưởng rằng mẹ chồng phải chua cay lắm, kỳ thực là không hiểu sao cứ mỗi lần ăn dấm ớt là nàng lại nghĩ ngay tới mẹ chồng.

Chẳng là nàng mang tiếng lấy chồng được gần 3 năm rồi nhưng thời gian sống với gia đình nhà chồng chỉ vỏn vẹn 1 tuần, lại là tuần sau khi cưới và trước khi đi xa thành ra mẹ chồng cưng ghê lắm. Không những chẳng bắt vào bếp làm cơm mà mẹ còn ý nhị dặn bố sáng nhỡ có dậy sớm hơn con dâu thì cũng cứ nằm nghe ngóng cho tới khi con dâu dậy , nàng được chiều lại càng lấn tới, 7 ngày thì 6 ngày ngủ chỏng queo tới 11 giờ trưa, cố gắng lắm được 1 hôm dậy sớm thì đã thấy mẹ chồng ngồi chờ từ lúc nào. Sáng hôm đó mẹ dặn dò con dâu mới nhiều điều trong đó có câu chuyện về cách ngâm dấm ớt, người Nhật đâu có ăn cay, thành ra ớt bán ngoài chợ tuy có nhưng toàn là ớt ngọt, không đáp ứng được nhu cầu thèm cay của chàng và nàng, vậy nên trong vali xách ra nước ngoài toàn ớt và tỏi, trước đây chàng 1 mình sang Nhật thì mẹ còn ngâm cho lọ dấm ớt mang theo, giờ có nàng tình nguyện đi theo làm osin rồi thì mẹ mua cho đồ tươi mà chế biến. Mẹ chồng nấu ăn rất khéo, lại thấy con dâu đoảng vị nên cứ dậy cách ngâm dấm ớt cũng không thừa, nhỡ chẳng may nàng vụng về mang ớt tỏi đem luộc rồi mới ngâm dấm thì phí toi công của mẹ, hìhì.

Ấy mà nghe mẹ dặn xong thì cũng thấy mẹ có bí quyết riêng để lọ dấm được ngon, rút gọn trong 3 điều:

- Thứ nhất là không được dùng dấm axit nếu không lọ ớt tỏi ngâm xong sẽ bị hỏng

- Thứ 2 là tỏi và ớt sau khi rửa sạch phải để thật khô nếu không tỏi sẽ bị chuyển màu xanh

- Thứ 3 là cho 1 thìa muối vào lọ dấm, giúp dấm đậm đà hơn, ớt và tỏi sẽ có độ giòn và để được lâu

Sang tới nơi nàng răm rắp làm theo "ý kiến chỉ đạo" của mẹ chồng, đúng là lọ dấm ớt phải để đến nửa năm vẫn còn thơm ngon, cứ dùng hết dấm nàng lại chế thêm vào, ớt và tỏi vẫn giòn và thơm. Thỉnh thoảng mẹ chồng gọi điện sang lại tiếp tục dặn cách làm dấm ớt mặc dù con dâu đã khoe rối rít thành quả rồi nhưng "cụ" vẫn chưa yên tâm . Vậy nên blog ẩm thực này vẫn còn là một bí mật giữa nàng và mẹ chồng, tại nàng chưa có dịp "trổ tài" còn mẹ chồng lại chẳng biết dùng internet, mà chàng lại được "chỉ thị" là tuyệt đối không khoe những món ăn nàng nấu với mẹ, rồi có dịp nào đó, nàng sẽ bù lại 1 tuần đoảng vị mẹ nhé.

Theo FunnyKitchen Opera