Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Tự Học Chữa Bệnh Video theo Bài Tâp Khí Công Y Đạo Việt Nam ( Thầy Đổ Đức Ngọc tại Toronto Canada )

Bài Tâp Động Công

068- Bài tập Động Công-Phần 1/5

http://video.yahoo.com/watch/1788533/5920810

067- Bài tập Động Công-Phần 2/5

http://video.yahoo.com/watch/1788674/5921515

066- Bài tập Động Công-Phần 3/5

http://video.yahoo.com/watch/1788764/5921119

065- Bài tập Động Công-Phần 4/5

http://video.yahoo.com/watch/1788935/5921420

064- Bài tập Động Công-Phần 5/5

http://video.yahoo.com/watch/1789235/5922609

063- DVD Bài Tập Động Công 1-11

http://video.yahoo.com/watch/2356426/7372625

062- DVD Bài Tập Động Công 12-19

http://video.yahoo.com/watch/2357488/7374684

061- DVD Bài tập Khí công 20-31

http://video.yahoo.com/watch/2357669/7375053

060- Tập Động công trong lớp

http://video.yahoo.com/watch/1783884/5909532

Cúi ngửa 4 nhịp - Vặn mình 4 nhịp


http://video.yahoo.com/watch/5059233/13442184

Những động tác mới trong bài tập thể dục khí công trong lớp ở Toronto

http://ca.video.yahoo.com/watch/4688300/12529458

download: http://www.megaupload.com/?d=MB3CJ5OF

Thầy Đổ Đức Ngọc doducngoc@gmail.com